YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

"İnönü Meclis'ten çıktı"

İnönü'nün "Anayasa içi, Anayasa dışı darbe" sözlerinden sonra Meclis karışıyor.
Başkan, "toplantıya 15 dakika ara veriyor." Ve bu "arada", TBMM tutanaklarını okuyor.
15 dakika sonra Meclis yeniden çalışmaya başlıyor. Başkan:
Başkanlık divanı, tutanakları inceledi.
Dahili nizamnamenin (içtüzüğün) 188'inci madde, 3'üncü fıkrası uyarınca, İnönü'nün beyanları, kendisinin Meclis'ten çıkarılmasını icap ettirmektedir.
Kendisinin 12 inikat (oturum) Meclis'ten çıkarılmasını reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler?.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
***

"Tutanağın" son cümlesi:
"İnönü Meclis'ten çıktı."
BİZE ULAŞIN