Meclis'te "eğitim üzerine" konuşulurken... 9 Aralık 1940...
Maarif Bakanı Hasan Ali Yücel
üslûbunu biraz sertleştirince...
Çanakkale Milletvekili Ziya Gevher Etili söz ister... Ve kürsüde şöyle der:
Sevimli Maarif Vekili'mizden bize karşı daha az sert olmalarını, yumuşak olmalarını bekleriz.
Okullardan dayağı kaldırdık, fakat Maarif Vekili burada bizi azarlıyorlar.
Onun için daha yumuşak konuşalım.
Çünkü maarif yumuşaklıkla olur.
***

Evet, okullarda "dayağı" çoktan kaldırdık.
Ah, Meclis'te de kaldırabilsek.

BİZE ULAŞIN