YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

Bakan emredince...

PERDE 1

Sene 1941... Maarif (Milli Eğitim)
Vekili Hasan Ali Yücel, üniversitelere yazı yazar:
Türkçe fakir bir dil... Zenginleşmesi gerekir.
Her fakültede komisyon kurulsun... Dilde, Türk milletine yakışacak bir zenginleşmeye ve değişime gidilsin.
Fakültelerde "komisyonlar" kurulur... Fakat...
"İstanbul-Hukuk" hariç.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Cemil Bilsel'dir... Hukuk Fakültesi Dekanı da Prof. Ali Fuat Başgil.

BİZE ULAŞIN