ERHAN AFYONCU ERHAN AFYONCU

Hz. Hasan’ı zehirlediler

Hazreti Ali Kûfe'de camiye girmek üzereyken bir saldırıya uğrayarak yaralanmış ve kısa bir süre sonra 28 Ocak 661'de şehid olmuştu.
Kûfeliler, bu olaydan sonra Hazreti Ali'nin büyük oğlu Hazreti Hasan'a halife olarak biat ettiler. Hazreti Hasan ve kardeşi Hazreti Hüseyin Peygamberimiz'in gözbebekleriydi ve bizzat Hazreti Muhammed tarafından yetiştirilmişlerdi.
Hazreti Hasan, İslam toplumundaki kargaşanın baş sorumlusu olan Muaviye'nin üzerine yürüdü. Ancak Kûfeliler'in ihaneti üzerine bir antlaşma yaparak halifeliği Muaviye'ye bırakmak zorunda kaldı. Muaviye antlaşmanın şartlarını bir süre yerine getirdiyse de, daha sonra sözünü tutmadı.
Camilerde yine Hazreti Ali'ye hakaret edilmeye başlandı.
Bu durum da Hazreti Ali taraftarlarının tepkisine sebep oldu. Muaviye, durumu kontrolüne almak için Hazreti Hasan'ı zehirletti.
Zehirlenen Hz. Hasan 7 Nisan 669'da vefat etti.
BİZE ULAŞIN