ERHAN AFYONCU ERHAN AFYONCU

Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı

Atatürk'ün Cumhuriyet'le ilgili düşünceleri Medeni Bilgiler isimli eserinde şu şekildedir: "Demokrasinin tam anlamıyla ülküsü, milletin bütününün aynı zamanda yöneten durumunda bulunabilmesini, hiç olmazsa, devletin son iradesini, yalnız milletin ifade ve açığa vurmasını ister. Ne yazık ki milletlerin nüfus çokluğu, fikri eğitim dereceleri, ülküsünün uygulanmasında büsbütün ülküden yoksunluğu gerektirebilecek ihtiyatsızlıklardan sakınmayı gerektirir.
Bundan dolayı demokrasi prensibinin en çağdaş ve mantıki uygulamasını sağlayan hükümet şekli cumhuriyettir."

Resmin açıklaması: Atatürk, Meclis kürsüsünde.

BİZE ULAŞIN