TURKCELL İMSAKİYE
TURKCELL İLE RAMAZAN
ZEYNEP TURAN ZEYNEP TURAN

Doğum haritasındaki evlerin anlamı

Astroloji, hepimizin dilinde fakat astrolojinin sadece burçlardan ibaret olmadığını ve kendi içinde de bir sistemi olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.
Burcunuzu yorumlamakla kısıtlı kalmamanız için size astrolojinin basit bir sistemle nasıl işlediğini anlatmak isterim. Buyurun astroloji dersine!
Astrolojide evler, burçlar gibi 12 bölümden oluşur. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar. Haritası oluşturulan kişinin yeryüzünde bulunduğu mevkiye bağlı olarak ev tasarımında dilimler birbirine eşit olmazlar. Yani haritada her ev alanı, birbirine eşit değildir.
Günlük yaşamın olaylarını temsil eden evlerin anlamları sırasıyla şöyle:
1. Ev (Koç Burcunun evi): Kişilik, maske, beden, sağlık, kişisel farkındalık. Bu ev, başkalarına nasıl göründüğümüzü temsil eder. Dıştan gelen etkilere karşı tepkilerimizi, dünyaya bakış açımızı, liderlik ve öncülüğün sınırlarını belli eder.
2. Ev (Boğa burcunun evi): Maddi güvence isteği, maddi kazanç, para kazanma ve harcama. Başlangıç çizgisinde bulunan burç, gelir kaynaklarını belirler. Miras ve vasiyeti, bağış yoluyla kazancı göstermektedir.
3. Ev (İkizler burcunun evi): Akıl ve zeka evidir. Öğrenme ve iletişim becerinizi yönlendirir. Yaratıcılık, okuma, araştırma, düşünme, bilgi edinme gibi yeteneklerle ilgilidir.
4. Ev (Yengeç burcunun evi): Yuva, ev, dünya, geldiğimiz yer, anne, ebeveynler... Doğan kişinin doğum yerini ve evini belirler. Örf ve adetler, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, duygusal kökenli ben imajını, korunma ve sahip olma ihtiyacını temsil eder.
5. Ev (Aslan burcunun evi): Yaratıcılık, yaratıcı kişiliğin sergilenmesi, sanat, aşk, eğlence, çocuklar, kumar... Bu ev aynı zamanda davranış veya hoşgörü tavrımızı yansıtır. Kişinin irade gücünü, kararlılığını, zevk aldığı alanları, kendini ifade etme ve dikkat çekme çabalarını anlatır.
6. Ev (Başak burcunun evi): İş, çalışma, hizmet etme, faydalı olma, pratiklik, sağlık, kişisel gelişim, temizlik, ayrıntılar... Dış dünyaya verilecek hizmetler ile alakalıdır. Rutin işleri ve bu işlerde kullandığımız metotları, yani çalışma yöntemlerini temsil eder.
7. Ev (Terazi burcunun evi): İkili ilişkiler, ortaklık, anlaşmalar, evlilik, eş... Ev çizgisinin bulunduğu burç, evlenilecek kişiyi tanıtabilir. Kişinin çaba göstermeden karşılıklı denge kurabilme gücünü gösterir. Anlaşmazlıkları ve kendisine açıkça karşı gelen kişileri de gösterir.
8. Ev (Akrep burcunun evi): Ölüm ve yeniden doğum, yenilenme, dönüşüm, gizli ilimler, miras, ortak paralar... Büyük işleri simgelediği gibi çalışmadan kazanılan ödüller ve paralarla da yakından ilgilidir.
9. Ev (Yay burcunun evi): Seyahat, yurt dışı yolculukları, uzak ülkeleri dolaşma, felsefe, din, yükseköğrenim... Bu ev moral ve vicdan olgularımızı temsil eder. Ruhsal gelişme alanındaki kapasite, inançlar, soyut fikirler, felsefi düşünceler, yaşamın sırlarına dönük arayışlar da bu eve aittir.
10. Ev (Oğlak burcunun evi): Kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimiz. Kişinin görünümünü etkileyen sosyal sorumluluklardır. Kişinin şöhreti ve hemcinsleri arasındaki saygınlık derecesi bu eve bağlıdır.
11. Ev (Kova burcunun evi): Arkadaşlar, gruplar, grup çalışmaları, organizasyonlar içinde ortak hedefler için çalışmalar... İnsanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dernekler ve hayır işlerini yönetir. Bu ev arkadaşların evidir.
12. Ev (Balık burcunun evi): Bilinçdışı, kolektif bilinç, ruhsal çalışmalar, içe çekilme, içe dönüş, kapanma, izolasyon... Kişinin ruhsal yapısını ve manevi kapasitesini gösterir. Zorlanmanın, baskının evidir. Bu evde kümeleşen gezegenler, ilaçlara karşı hassas yapıyı gösterir.

ASTRO TAVSİYE
Gökyüzü denizleri hedef alırken, Akdeniz ve Ege gündemden düşmeyecek. Merkür-Uranüs 60'lığı iletişimde trendleri vurgularken, sosyal medya kullanımlarında yeni uygulamaların gelebileceğini, popüler ağların siyasete takılabileceğini belirtiyor. 1970-1984 arası doğumluysanız içinden çıkamadığınız sorunlarınızı halledebilirsiniz.
BİZE ULAŞIN