SAİT GÜRSOY SAİT GÜRSOY

Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılıyor

Eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili olarak hükümet programlarında yer alan önemli bir konu da, öğretmen adayı yetiştiren lisans programlarının güncellenmesi.
YÖK'te, bu yöndeki çalışmalar sürüyor. Bu süreçte, paydaşların da katılımıyla eğitim alanındaki güncel gelişmelere, öğretmen yeterliklerine, MEB müfredat programlarına ve toplumsal ihtiyaçlara göre öğretmen yetiştirme programları güncellenecek. Bu çalışmaların 2016-2017 öğretim yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde yürütülen, eğitim fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yönünden yeniden yapılandırılmasına yönelik ilk çalışma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Geçmişte eğitim fakülteleriyle ilgili olarak, YÖK tarafından gerçekleştirilen ilk yeniden yapılandırma çalışması, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte 1997-1998'de gerçekleştirilmişti.
Bu süreçte bölüm ve anabilim dalları yanında öğretim programları da yeniden yapılandırılmış, daha sonra yine YÖK tarafından 2006'da eğitim programlarında kısmi düzenleme yapılmıştı.
Aradan geçen sürede, uygulamada görülen bazı sorunların yanında eğitim sistemindeki değişiklikler, öğretmen yetiştirme ve müfredat programları yönünde de yeniden düzenleme gerektirdi.
Konuyla ilgili ilk çalışmalar Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi'nde yapıldı.
Daha sonra ilgili bölüm ve anabilim dallarınca sorunlar ele alındı. Öncelikle bölüm yapılanmasında, kesintisiz 8 yıllık ilköğretim ve orta öğretimi esas alan ayrıma son verildi. Böylece eğitim sisteminde 2012'de yapılan değişiklikle öğretmen yetiştirme sistemi uyumlu hale getirildi. Sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik, okul öncesi eğitim gibi birbirinden farklı alanların kendisine daha yakın alanlarla bir araya gelmesi hedeflendi.

Yeni anabilim dalları
Yeni yapılanmada eğitim bilimleri bölümündeki mevcut 4 temel anabilim dalı yanında, "öğretim teknolojileri", "eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi temelleri", "hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi" olmak üzere 3 yeni anabilim dalı da yer alıyor.
Bu yeni anabilim dalları, diğer anabilim dalları gibi eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki doktora ve doçentlik alanları içinde de yer alacak.
Eğitim fakültesindeki ortak meslek derslerinin ve ilgili anabilim dallarındaki lisansüstü programlarının yürütülmesini sağlayacak. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri, özel eğitim, yabancı diller ve güzel sanatlar eğitimi bölümleriyle, beden eğitimi ve spor bölümlerinin yapısında değişiklik yok. Özel eğitim bölümü içindeki farklı anabilim dallarında yürütülen lisans programları, tek bir lisans programı olarak "özel eğitim öğretmenliği" şeklinde düzenlendi ve 2016 ÖSYS kılavuzunda da bu adla yer alacak.
BİZE ULAŞIN