'Nükleer enerji santrali gerekli'

Türkiye'de, nükleer santral ihale süreci devam ediyor. Enerji arz güvenliğinde nükleerin yeri bugün ve yakın gelecekte nedir? Dünya enerjisinin geleceğine baktığımızda iki önemli küresel stratejik sorun görüyorum. Bunlardan birincisi petrol ve doğalgaz arz güvenliği diğeri ise fosil enerjinin (yani kömür, petrol ve gaz) aşırı kullanımının yol açtığı iklim değişikliği sorunu. Nükleer enerji her iki konuda da önemli çözümler getiriyor. Elektrikte dışa bağımlılığı azaltıyor ve iklim değişikliğine yol açan karbon dioksit gazı çıkarmadan üretim yapıyor. Türkiye'nin de nükleer enerji santral kurması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin enerji, çevre, ekonomi ve de dış ilişkileri açısından gerekli. Ancak seçilecek ortaklar, Türkiye'nin arz güvenliğini artıracak, arz çeşitlili
BİZE ULAŞIN