Dernek projeleri desteklenecek

Osmaniye İl Dernekler Müdürü Adnan Gizlice, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere proje desteği verileceğini duyurdu.

Dernek projeleri desteklenecek

Yazılı bir açıklama yapan Müdür Adnan Gizlice, "İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kapasitelerinin geliştirilmesi kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımın sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Başkanlık, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir." dedi. Proje başvurularının 25 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacağını belirten Gizlice, "Proje yardımları bütçede bu konu ile ilgili konulan ödenek ile sınırlıdır. Bakanlık, bütçesinden öngördüğü kaynağı kısmen ya da tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. İlan edilen konuların kapsamına girmeyen projeler değerlendirmeye alınmaz" diye konuştu.

5253 sayılı Dernekler Kanunun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonların başvuru yapabileceğini kaydeden Gizlice şöyle devam etti:

"İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler ile bu derneklerin şube ve temsilcilikleri ve projesinin değerlendirme ve uygulama süreci devam eden dernekler yardım başvurusunda bulunamaz. Başvuru sahibi en fazla bir projeyi gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunabilir. Her dernek PRODES'e giriş şifresi ile sadece bir proje girişi yapabilmektedir. Birden fazla başvurular dikkate alınmaz. Her dernek bir yıl içerisinde sadece bir kere proje yardımı alabilir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından proje desteği almış olup, projesini tamamlayamamış derneklerin müracaatı kabul edilmeyecektir."

BİZE ULAŞIN